Světová výstava Expo 2015 v Miláně: Inteligentní evakuační systém RCF

Digitální audio systém firmy RCF pro management a celkové pokrytí areálu hudebním podkresem, evakuačními instrukcemi a bezpečnostními hlášením, byl nainstalován v souladu s normou EN 54-16 ve více než deseti pavilonech na Expu v Miláně. Kromě toho byla zvuková instalace provedena také v Dětském parku a Venkovním divadle, kde byl uspořádán velkolepý zahajovací ceremoniál Světové výstavy.

Systémem DXT 9000 sestávajícím z digitální matice s osmi vstupy přiřaditelnými k jakémukoliv výstupu byl vybaven belgický, chilský, francouzský a německý pavilon. S výkonem 2500 W byl právě německý pavilon nejdůležitějším místem RCF instalací na Expu 2015. Venkovní divadlo, které představuje rozměrné prostranství s kapacitou 11 tisíc návštěvníků pro koncerty a venkovní prezentace, bylo osazeno systémem DXT 9000 z důvodu evakuace veřejného prostoru a šaten.

Švýcarský pavilon a Dětský park byli vybaveny systémem DXT 7000, který je vyhovující z důvodu digitální matice, osazené osmi zesilovači s výkony 80 W. Dětský Park bylo rozsáhlé prostranství, určené pro děti během seznamování s tématy Expa 2015 a pro pestrobarevné, interaktivní hřiště, se zvolila instalace ve formě reproboxů HD21EN s hornou. Optimální pro toto řešení z důvodu venkovních instalací, byla certifikace IP66.
Systém DXT 3000, který je nejběžnější digitální maticí z výroby RCF používaných pro evakuační hlášení, byl použit v pavilonech Ázerbájdžánu, Moldavy, Monackého Knížectví, Rakouska a Vietnamu. Nejzásadnější výhoda systému leží ve snadné montáži na zdi, vhodné pro menší instalace o výkonu 250 W.
Všechny matice byly instalované v technických místnostech jednotlivých pavilonů. Umožňovaly separátní volání v anglickém a italském jazyce a v jednotlivých sektorech i celkové hlášení v celém pavilonu. Evakuační pokyny, které jsou v souladu s normou EN 54-16, byly napojeny na požární systém v celém areálu výstavy.

Dvě napájecí jednotky v souladu se standardem EN 54-4 (modely PS 4048 a PS 6048) zaručovaly bezproblémový chod matic DXT 9000 a DXT 7000 i během výpadků proudu. DXT 7000 je kompletně integrované zařízení, které přímo obsahuje záložní EN 54-4 zdroj.

Tým RCF umožnil plně konfigurovatelné nastavení matic, kdy bylo možné individuálně přistupovat k potřebám jednotlivých zákazníků. Tyto specifická nastavení se týkaly především volby hudebního podkresu a vytvoření jednotlivých zón, vždy v souladu s normou UNI ISO 7240-19.