Kompatibilita mixážních pultů Mackie DL s novou aplikací Master Fader Classic

Společnost Mackie představila aplikaci Master Fader Classic, rozšiřující možnosti pro uživatele digitálních mixážních pultů DL1608 a DL806. Nová aplikace je postavená na jednodušším rozhraní Master Fader, verze 2.1.

Nyní je možné ponechat ve Vašem systému původní verzi aplikace Master Fader a získáváte tím rozšířenou flexibilitu týkající se softwarových upgradů. V případě, že jste s verzí 2.1 spokojeni, nic nestojí v cestě tomu, aby bylo možné původní aplikaci Master Fader Classic používat libovolně dlouho.

Aplikaci Master Fader Classic lze tedy nainstalovat na Váš iPad současně s nejnovější verzí Master Fader 4.02. Je třeba mít na paměti, že firmware mixážního pultu musí být kompatibilní s verzí aplikace, kterou máte v plánu používat.

Pokud ve vašem mixážním pultu DL1608/DL806 máte nainstalovaný Firmware pro Master Fader v2.1 bude vše bezchybně pracovat. V případě, že jste již v pultu upgradovali firmware pomocí aplikace Master Fader v4.02., bude nutné provézt downgrade systému pomocí postupu popsaného v tomto článku.

Poznámka: Zálohy vytvořené ve verzi 4.02 nelze používat v Master Fader Classic, kterou lze používat pouze pro mixážní pulty DL1608 a DL806. Pro práci s Mackie DL32R je nutné naistalovat verzi 4.02 V případě, že Váš systém pracuje s verzí Master Fader classic bude z důvodu kompatibility podmínkou používání My Fader v2.1.

Před zahájením instalace doporučujeme vytvořit kompletní zálohu systému a vašeho nastavení (konkrétně Snapshot a Show) pro případné vrácení nechtěných změn. Postup pro zálohování naleznete v uživatelském manuálu.

Nalezněte tlačítko

Na zadním panelu DL1608 a DL806 naleznete zapuštěné tlačítko.

 

Booting systému v Update režimu

Stiskněte zapuštěné tlačítko vypnutého mixážního pultu DL a držte jej dalších 5 sekund během zapnutí zařízení.

 

Připojte Váš mixážní pult

Připojte Váš iPad zasunutím do vašeho mixážního pultu DL nebo pomocí WiFi routeru. Otevřete aplikaci Master Fader Classic.

 

Instalace Firmwaru

Po vybrání mixážního pultu se objeví okno „Device Firmware Update“ jak můžete vidět na obrázku níže. Vyberte možnost „Yes, Update“.

Následně se zobrazí okno „Firmware update in progress“, které Vás provede dalšími kroky instalace. Nevypínejte DL ani iPad během instalace. Doba trvání tohoto procesu by neměla přesáhnout 15 minut.

Poslední krok obsahuje text „Firmware update completed – rebooting. This may take a while“. Vyčkejte do okamžiku, dokud se okno nezavře a nedojde k synchronizace iPade s mixážním pultem.

 

Závěr

Poté, co dojde k synchronizaci iPadu s pultem můžeme považovat instalaci firmwaru za dokončenou. Nyní můžete váš pult spolehlivě používat.