Výměna rozvaděče

Dnešní přerušení dodávky el. proudu bylo způsobeno výměnou rozvaděče, trafo se nemění.