Software Powersoft ArmoníaPlus 2.0

Chytrá interakce - snadnější instalace

 ArmoníaPlus 2.0 je software, který umožňuje systémovým integrátorům přehlednou správu i těch nejnáročnějších instalací prostřednictvím vyhrazeného rozhraní. Tato nová verze Vám však přináší mnohem více než byste od běžné aktualizace software očekávali. Předefinovává rozsah použití zesilovačů Powersoft, přináší nepřeberné množství nových funkcí a zjednodušuje funkce stávající.

Projekty Install System splňují nejnovější požadavky na správu zdrojů a zón a umožňují vytváření plně přizpůsobitelných uživatelských rozhraní a ovládacích prvků v novém View designeru. Zároveň všechny projekty Live Sound si zachovávají svojí podobu z původní verze ArmoníaPlus.

instalace_Powersoft_armonia_2_0

Integrovaný maticový processing

Zesilovače Powersoft jsou nyní schopné pracovat s mono, stereo a vícekanálovými zdroji a zónami. To umožňuje decentralizovat processing a eliminovat tak potřebu externího maticového procesoru v mnoha aplikacích. Je možno rovněž snížit počet kabelových tras, což vede k jednodušší a efektivnější instalaci.

 

Sources-100x100  Zdroje

ArmoníaPlus 2.0 přichází s funkcí Source Objects, „zdrojové objekty“, které obsahují individuální ekvalizér a Gain a používají se k definování zdroje zvuku, který lze dynamicky propojit se zesilovači a zónami. Zdroje lze propojit s analogovými, Dante nebo AES3 vstupy zesilovačů a lze je konfigurovat jako mono, stereo nebo dokonce až 64 kanálové.

 

DynamicRouting-100x100   Zóny

 Zdroje a reproboxy lze přiřadit zónám tak, aby bylo možné ovládat různé části systému dotykem tlačítka nebo otočením enkodéru. Zóny mají svůj vlastní ekvalizér a  Gain.

 

DynamicRouting-100x100 Dynamický routing

Zóny lze nakonfigurovat tak, aby automaticky směrovaly signály z libovolného mono, stereofonního nebo vícekanálového zdroje do reproboxů, a to bez nutnosti interního nebo externího maticového uspořádání. Například při přepnutí z monofonního na stereofonní zdroj bude signál automaticky směrován podle konfigurace uživatele.

 

DynamicMatrix-100x100 Dynamická vstupní matice

Do ArmoníaPlus je nativně integrována funkce Dante Matrix, která umožňuje převést libovolný analogový zdroj nebo zdroj AES3 na protokol Dante a sdílet jej po síti.

 

DynamicPatching-100x100 Dynamický Dante patching

Možnost propojení zesilovačů s Dante zdroji, zjednodušené řešení pro systémy, které vyžadují Dante zdroje. 

ŘÍZENÍ

ArmoníaPlus 2.0 představuje řadu řešení zaměřených na dálkové ovládání klíčových funkcí systému: ovládání hlasitosti zóny, volba zdroje a výběr systémové scény.

Pasivní ovládací prvky

Ovládací prvky WM Level a WM Select lze sdílet po síti, což znamená, že pasivní nástěnný ovladač lze přes rozhraní GPI propojit s jedním zesilovačem a ve sdílené síti řídit parametry ostatních zařízení.

 

 

volume_control_armonia_prodance(1)Ovladače WM LEVEL

Ovladačem hlasitosti WM LEVEL lze řídit hlasitost výstupu zesilovače, zóny nebo několika zón.

source_select_armonia_prodance Voliče WM SELECT

 

Voličem WM Select lze vybrat zdroj signálu pro konkrétní zónu, nebo jej lze nakonfigurovat jako volič scény, jehož otáčením lze vybírat z různých systémových konfigurací.

 web_view_volume_control(1)   WEB VIEWS

Views Designer umožňuje vytvářet a upravovat desítky uživatelských rozhraní (Views) pro ovládání a monitorování funkcí více zdrojů a zón. K nim lze přistupovat z libovolného mobilního zařízení pomocí webového prohlížeče.

 SYS_CONTROL_armonia   Aplikace SYS CONTROL

Vyhrazená aplikace, která umožňuje ovládat uživatelská rozhraní a rychle načítat projekty ArmoníaPlus do zesilovačů a externích ovládacích prvků. Aplikaci lze konfigurovat také v novém Views designeru.

 

DALŠÍ VLASTNOSTI: 

Multiple Workspaces

Zejména instalační projekty, mohou být poměrně rozsáhlé, proto je nyní možné vytvořit více propojených oken Workspace (pracovních prostředí), abyste se lépe orientovali i v těch nejsložitějších projektech.

Režimy synchronizace

Až dosud fungovala ArmoníaPlus pouze v jednom („live“) režimu, kdy přímo ovládala zesilovače, zatímco v nové verzi 2.0 jsou k dispozici režimy dva:

 Režim Synchronization OFF (synchronizace vypnuta) - umožňuje offline úpravy a konfiguraci projektu bez skutečné výměny informací se zesilovači. V tomto režimu je propojení se zesilovači, zobrazujícími se v síti, pouze virtuální a žádné změny provedené v aplikaci nejsou odesílány do zesilovačů.

• Režim Synchronization ON (synchronizace zapnuta) – aplikace ArmoníaPlus 2.0 komunikuje přímo se zesilovači, což umožňuje uživatelům ovládat a monitorovat jejich systém přímo z aplikace.

Režimy ovládání a zobrazení

Se zavedením nových ovládacích prvků, WebViews a App Views, budou mít uživatelé možnost zvolit si způsob ovládání svého systému:

• Režim Stop - externí ovládací prvky a uživatelská rozhraní jsou deaktivovány. Řízení a design systému lze ovládat pouze z aplikace ArmoníaPlus 2.0.

• Režim Run - projekt je uzamčen proti změnám a načten do zesilovačů. Ovládání systému je předáno pasivním ovládacím prvkům, WebView nebo aplikacím, které byly nakonfigurovány jako součást systému.