Nejčastěji kladené dotazy ohledně studiových monitorů ADAM Audio

Výběr studiových monitorů je náročná procedura, která je ovlivněná technickými parametry a samozřejmě také subjektivním vnímáním zvuku jako takového. Hudební žánr, rozměr místnosti a vzdálenost studiového monitoru od posluchače bývají rozhodujícím prvkem na cestě za špičkovým zvukem. Ve spolupráci s firmou ADAM Audio jsme vytvořili shrnutí nejčastěji kladených dotazů, které jsme získali díky dlouholeté zpětné vazbě se zákazníky.

Otázka: Zaznamenávám ruchy (podobné rychle se pohybujícímu autu na dálnici s otevřenými okny) vycházející z otvorů na přední straně reproboxu. Existuje nějaké řešení pro tento problém?

Odpověď: Váš dotaz popisuje typický jev pro reproboxy s bassreflexem. Během hlasitého poslechu hudby s velkou prezencí nižších frekvencí dochází ke zvýšenému proudění vzduchu a „ruchy“ budete slyšet až do momentu, kdy dojde k vyrovnání poměru vysokých a nízkých frekvencí. V případě potřeby se zde nabízí možnost zakrytí bassreflexových nátrubků látkou nebo podobným materiálem s tlumivými vlastnostmi (dojde ale ke snížení odezvy v nižších frekvencích).

Otázka:  Jaká je funkce přepínače „phase switch“?

Odpověď: „Phase switch“ je přepínač otáčející fázi optimalizující fázovou koherenci se satelity. V kostce jde o změnu polarity subwooferu, kdy v závislosti na vzdálenosti satelitů a subwooferu volíme mezi polohami 0° nebo 180°.

Je důležité zdůraznit vhodné umístění Vašeho monitorovacího systému v prostoru. Nejlepším způsobem pro konfiguraci je vyzkoušet a porovnávat různé pozice ve Vaší poslechové místnosti

Otázka: Nedávno jsem zakoupil subwoofer pro posílení bassu v mém domácím studiu a měl bych následující dotazy ohledně set-upu:

Jaký dělící kmitočet (crossover frequency) je nejvhodnější pro subwoofer? Doporučujete připojení satelitů přes zadní panel subwooferu nebo odděleně pomocí výstupů na zvukové kartě? Dochází ke ztrátě zvukové kvality v případě, že se rozhodnu pro první možnost?

Jakým způsobem ovlivní změna dělícího kmitočtu subwooferu frekvenční rozsah satelitů?

Odpověď: Obecně je velice těžké jednoznačně říci, jaká bude nejvhodnější konfigurace pro subwoofer. Typ a symetrie místnosti, její rozměry společně s nábytkem a dalšími faktory hrají významnou roli ve výběru. Po nalezení nejoptimálnějšího umístění doporučujeme především opakovaně zkoušet, porovnávat a vybírat nejvhodnější konfiguraci.

Všechny subwoofery ADAM Audio jsou vybaveny aktivním systémem pro správu nižších frekvencí a obsahují tzv. „Satellite Filter“, který nastavuje spodní hodnotu horní propusti na 85 Hz. V případě, že se jej rozhodnete používat, doporučujeme hodnotu 85 Hz (jedná se o tovární nastavení). V sestavě s menšími satelity je vhodné zvolit vyšší dělící kmitočet (100-115Hz). Vyšší dělící kmitočet lze nastavit pomocí připojení satelitů a subwooferu odděleně pomocí vaší externí zvukové karty a nastavit dělící kmitočet pro obě cesty jednotlivě.

Zapojení satelitů přes subwoofer nemá za následek žádné snížení zvukové kvality ani celkové účinnosti.

Otázka: Nové řady studiových monitorů ADAM Audio již nejsou vybaveny magnetickým stíněním, jaké to má důvody? Může dojít k poškození dalšího vybavení v blízkosti studiových monitorů?

Odpověď: všechny reproduktory, včetně těch v reproboxech ADAM Audio využívají ve své konstrukci permanentní magnet, který generuje konstantní magnetické pole. V dobách CRT monitorů bylo nezbytné odstínit reproduktory aby nedocházelo k interferencím mezi těmito zařízeními.

Novější řady ADAM Audio nejsou vybaveny magnetickým stíněním, protože v současné době nejsou CRT monitory již používány.

Během manipulace s magnetickými datovými nosiči (např. harddisky, kreditní karty aj.) je však důležité dodržovat bezpečnostní vzdálenost min. 30 cm od reproboxů.

Otázka: Mohu používat (vertikální) reprobox v horizontální poloze a naopak?

Odpověď: Ano, můžete. Mnohá studia mají nízký strop a tento postup je vhodný pro minimalizování odrazů. V případě, že se rozhodnete pro horizontální pozici tak je nutné reproboxy umístit symetricky a zrcadlově, tzn. Tweetery k sobě budou sousedit vnitřní nebo vnější stranou, je to nezbytné pro přesný stereo signál.

Jaká je vstupní citlivost mého studiového monitoru ADAM Audio?

Odpověď: Všechny reproboxy ADAM Audio (řady SX a novější) mají vstupní citlivost 100mV - 90dB SPL 1m. Starší modely se liší. Hodnota řady A7 , tj. 100mV - 87dB SPL 1m může být považována za průměrnou hodnotu.

Otázka: Jak dlouhá je doba zahoření u reproboxů ADAM Audio?

Odpověď: Reproduktory obsahují pohyblivé části, které potřebují jistou dobu zahoření či rozehrání pro optimální přizpůsobení a řádnou činnost všech kompoment. Po uplynutí této doby zahoření jsou reproduktory schopné naplno rozvinout svůj akustický potenciál.

Je proto nezbytné „nakrmit“ Vaše reproduktory signálem s širokým frekvenčním rozsahem a v různých úrovních hlasitosti v určitém časovém rozmezí.

Týden: Běžný burn-in.
Čtyři týdny: Pro dlouhodobější zvukovou konzistenci.

Je nutné brát v potaz, že výše uvedené časové intervaly jsou pouze orientační a je nutné, aby signál určený pro zahoření měl široký frekvenční rozsah a adekvátní vlastnosti pro SPL reproboxů. Dalším důležitým faktem je, že každý reproduktor se může lišit.

 

Otázka: Zakoupil jsem si studiové monitory ADAM Audio, které obsahují XLR a RCA konektory. Je možné tyto konektory využívat současně? Například když využívám dva různé zdroje signálu a následně je připojím do reproboxu, mohu je takto „přepínat“?

Odpověď: Ano, je to možné. V případě, že používáte současně XLR a RCA konektory, je nutné zajistit, aby do reproboxu přicházel pouze jeden signál, v opačném případě to má za následek celkovou degradaci signálu (uslyšíte oba zdroje signálu současně).

Otázka: Zakoupil jsem monitory ADAM Audio v jiné zemi, než ve které se nyní nacházím. Existují zde nějaké mezinárodní záruční podmínky, které by pokryly servisní náklady?

Odpověď: V případě, že bude vyžadováno servisních služeb, kontaktujte dealera ADAM Audio, kde byl Váš produkt zakoupen.

Pokud je vybavení používáno mimo zemi, ve které bylo zakoupeno, je po zjištění závady nutné uhradit mezinárodní dopravu majitelem výrobku.

Servisní podpora by měla být zajištěna lokálním dealerem ADAM Audio v zemi Vašeho pobytu. Servisní náklady (za práci) nejsou hrazeny pomocí záruky, zatímco komponenty nutné k opravě nejsou dodatečně účtovány.

Pro ověření Vaší záruky je nutná kopie originální prodejního dokladu s viditelným datem prodeje.

Jaký subwoofer je pro mě nejvhodnější?

Odpověď: Tabulka níže Vám ulehčí najít vhodný subwoofer pro místnosti o různých rozměrech. Je důležité uvést, že zde uvedené hodnoty jsou pouze orientační.

Objem místnosti [m3]  Plocha místnosti [m2] Subwoofer
do 40  do 18 Sub7
40 - 50 do 20 Sub8
50 - 70 do 25 Sub10
70 - 90 do 30 Sub12
90 - 180 do 60 Sub15
> 180  > 60  Sub2100

 


Otázka: Na konci bassreflexového nátrubku vidím části jakéhosi tlumivého rouna. Může toto způsobovat nějaké problémy?  

Odpověď: Ne, toto ve většině případů nezpůsobuje žádné komplikace, je však možné, že se během přepravy uvolní tlumící materiál. Do té doby, dokud nedochází k omezení proudění vzduchu skrze bassflexový nátrubek nedochází k degradaci zvuku. 

Otázka: Zakoupil jsem subwoofer ADAM Audio. Můžete mi poskytnout nějaké rady týkající se umístění?

Odpověď: Je všeobecně známé, že nízké frekvence (pod 100 Hz) nejsou směrové, tzn. pro posluchače obtížné lokalizovat jejich zdroj. Díky tomu však dochází k mylnému tvrzení, že nezáleží na umístění subwooferu v místnosti. Záleží, a díky skutečnosti, že je každá místnost jedinečná (geometrie, nábytek atd.), je nutné Vás, uživatele, seznámit s nejběžnějšími problémy (např. akustika místnosti, výrazné interference a stojaté vlnění) a následně ulehčit správnou integraci subwooferu ve vašem studiu

  1. Vzdálenost od satelitů: Ve většině sestavách je doporučováno neumísťovat subwoofer příliš daleko od satelitních reproboxů a minimalizovat tak rušivé interference. Jako interferenci považujeme dvě a více vln v superpozici, s výsledným útlumem/vyrušením nebo posílením specifických frekvencí.

 

  1. Zdi/vzdálenosti od zdí: Každá zeď v relativní blízkosti k subwooferu zvyšuje jeho SPL o téměř 6 dB. V případě, že umístíte subwoofer do rohu místnosti, zvýšíte jeho celkovou hlasitost o 18 dB a zároveň snížíte jeho přesnost v rámci hudební reprodukce. Dalším problémem, vztahující se ke geometrii místnosti zahrnuje tzv. ‘stojaté vlny‘. Jedná se o zvukové vlnění, které je „vraceno“ odrazovými plochami a dojde k jeho „zastavení“ v prostoru mezi reproboxem a zdí. Reproduktor vytváří další a další vlny, které jsou kombinované s prvními vlnami a mají za následek jakýsi začarovaný kruh obsahující nerovnoměrnosti ve frekvenčním spektru. 

 

  1. Vyzkoušejte….to! Nejdůležitějším nástrojem pro nalezení nejvhodnějšího místa pro Váš subwoofer jsou Vaše uši. Ano, slyšíte správně. Nejprve si pevně určíte Vaší referenční, poslechovou pozici a následně měníte umístění subwooferu.