Megaton získal licenci pro užívání ochranné značky Český výrobek!

 

Megaton získal licenci pro užívání ochranné značky Český výrobek!

Tento certifikát je důkazem toho, že veškeré výrobky prezentované pod značkou Megaton jsou vyráběny výhradně v České republice.


O nadačním fondu Český výrobek:

www.ceskyvyrobek.cz/

Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) podporuje české výrobky již od roku 1994.
Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) je neziskovou organizací, který, dle svého statutu, všechny své příjmy používá pouze k propagaci výrobků označených značkou ČESKÝ VÝROBEK.

Vývoj v posledních letech potvrzuje, že naše vize byla a je správná. České výrobky potřebují podporu.
České výrobky jsou vytlačovány z trhu nadnárodními řetězci a korporacemi, které mají jediný cíl a tím je vyšší zisk pro své zahraniční majitele. Trh se spotřebním zbožím je zásobován levným zbožím, které má čím dál kratší dobu použitelnosti.