HORECA 2006

Ve dnech 24. - 26. října se konal VIII. MEZINÁRODNÍ VELETRH PRO HOTELNICTVÍ A GASTRONOMII, místem pořádání akce byl Veletržní palác v Praze a celkem se jí zúčastnilo 93 vystavovatelů. S expozicí byla přítomna i naše firma s tím, že jsme zároveň zajišťovali ozvučení a osvětlení akce včetně všech doprovodných programů. Během tří dnů se na veletrh přišlo podívat přes 5.000 návštěvníků.