DEMO 4 - Fotoreport 03

Třetí část fotek je zaměřena více na návštěvníky a je zde krásně vidět, jak příjemná atmosféra v letním kině Houštka byla.