CZECHTEK 2006

Letošní CZECHTEK ještě neskončil a už tu máme několik desítek fotografií pořízených v sobotu 29.7. K vidění a slyšení bylo doslova ledacos, nicméně potěšující je, že se v této neuvěřitelné směsi vyskytovaly i profesionální produkty QSC, MACKIE, MEGATON, SABINE, HIGH END SYSTEM a že se ve stavěných aparaturách nezřídka vyskytují reproduktory z našeho sortimentu.