BRUTAL - BRandýští Univerzální TALenti v Houštce

Brandýské kino poskytlo před pár lety stylové útočiště (polosklepní kotelnu – jak jinak) místnímu hudebnímu podhoubí a to se mu odvděčuje špinavou prací na údržbě kina, letňáku, občas i nádraží. Nepravidelně jest pořádán i koncert z podhoubí vzrostlých kapel a jejich přátel, rovněž ZDARMA.